Disclaimer

Uitsluiting van enige aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

PreventVaccins aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als het gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door PreventVaccins op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken voor een reisadvisering & vaccinatie.

Verwijzing

Een aantal verwijzingen op onze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan PreventVaccins worden beheerd en PreventVaccins geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt PreventVaccins dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Copyright

Het copyright van deze site, berust bij PreventVaccins. Niets van deze site mag zonder toestemming gekopieerd of anderszins gebruikt worden.

Privacyreglement

Alles wat medewerkers van de PreventVaccins per e-mail vernemen, behandelen zij vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan derden vertrekt zonder uw toestemming. Medewerkers gaan niet in op verzoeken om derden te bellen, mailen of schrijven.

 • Uw Voordelen

  • ’s Avonds spreekuren
  • Weekend spreekuren
  • Meerdere locaties
  • Gratis parkeren
  • LCR geregistreerd
  • BIG geregistreerd personeel