Beroepsvaccinaties

In sommige beroepen lopen medewerkers een verhoogd risico op (infectie)ziekten, zoals het Hepatitis B- en het griepvirus. Voor een werkgever is het van belang om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat dit risico zoveel mogelijk beperkt wordt. Door samen met Prevent Vaccins de beste vaccinaties voor uw organisatie te regelen, neemt u de verantwoordelijkheid voor gezonde medewerkers. Wij komen graag met u in contact om een passend advies te geven op basis van de wensen en behoeften van uw organisatie. 

 

Prevent Vaccins biedt de volgende bedrijfsvaccinaties aan:

  1. Hepatitis B-vaccinatie
  2. DTP vaccinatie
  3. Griepvaccinatie
  4. Reisvaccinatie

Hepatitis B

Hepatitis B is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus en uiteindelijk leidt tot een ontsteking in de lever. Dit virus wordt overgedragen via bloed, sperma, vaginaal vocht en voorvocht. Er zijn bepaalde beroepsgroepen die een groter risico lopen op deze ziekte, omdat ze bijvoorbeeld in contact komen met het bloed van mensen die mogelijk besmet zijn. Denk aan medewerkers van justitiële instellingen, uitvaartmedewerkers, veiligheidsdiensten, de politie, de brandweer en medewerkers uit de zorg.

De vaccinatie tegen Hepatitis B bestaat uit drie injecties met tussenpozen van één en vijf maanden. De bescherming is na de drie injecties levenslang. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een titer bepaling door middel van bloedonderzoek.

Subsidieregeling

Instanties voor zorgopleidingen hebben mogelijk recht op subsidie vanuit de overheid. Als uw organisatie in aanmerking komt voor de subsidie wordt het subsidiebedrag voor aanvang van het studiejaar berekend op basis van het aantal studenten dat is vastgesteld door de accountant in de bekostigingstelling. Er wordt uitgegaan van het aantal door de onderwijsinstelling voor bekostiging aangemelde natuurlijke personen dat ingeschreven stond voor een zorgopleiding op 1 oktober en precies een jaar daarvoor niet ingeschreven stond. Het huidige subsidiebedrag bedraagt €125 per student. De aanvraag van de subsidie wordt verzorgd door de sector Gezondheidszorg in de periode maart t/m april. De aanvraag dient voor 1 mei ingediend te zijn en het VWS besluit uiterlijk in juni wat de subsidie voor uw organisatie bedraagt.

Bijdragen aan een betere wereld

Als organisatie vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een betere en gezondere wereld waar ziekten zo veel mogelijk worden voorkomen. Vanuit die gedachte hebben wij onze krachten gebundeld met diverse organisaties om de toekomst van jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden te verbeteren. Prevent Vaccins investeert in talent en zorg voor de toekomst van deze jongeren en streeft naar een meerjarige relatie met partners voor de uitvoering van de Hepatitis B vaccinaties. Door deze samenwerkingen bieden wij onze partners een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de toekomst van jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. In het fonds worden trainingen georganiseerd in verbinding met projectreizen naar Afrika, waarin Nederlandse jongeren samen met Afrikaanse jongeren gaan samenwerken in opleidingen en projecten.

 

DTP vaccinatie

De DTP vaccinatie beschermt tegen Difterie, Tetanus en Polio. Vooral beroepen waarbij het risico op verontreinigende verwondingen bestaat, is een DTP vaccinatie aan te raden om te beschermen tegen Tetanus. Voornamelijk riool- en laboratoria medewerkers lopen het risico om Tetanus op te lopen.

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die in aarde en straatvuil zit en wordt ook wel ‘kaakklem’ genoemd. De kaakklem ontstaat door spierkrampen in de kaak. Ook in andere spieren kunnen spierkrampen ontstaan. Vaak is de spierstijfheid in de buurt van de geïnfecteerde wond. Tetanus is zonder behandeling altijd dodelijk. Difterie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt overgebracht via (aan)hoesten. De symptomen zijn hangerigheid, koorts, keelpijn en soms benauwdheid. Polio is een virusziekte die wordt uitgescheiden met de ontlasting en kan door slechte hygiene overgedraen worden naar de mond. Ook door hoesten kan het virus worden overgebracht. Het wordt ook wel kinderverlamming genoemd.

De DTP vaccinatie geeft na één inenting een beschermingsduur van tien jaar. Iedereen die gevaccineerd is volgens het Rijksvaccinatieprogramma heeft eenmaal per 10 jaar een herhaling van DTP nodig.

Griepvaccinatie

De griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en is hevig besmettelijk. Bij de griep is er sprake van ontstekingen van het slijmvlies in de luchtwegen. Deze ziekte wordt overgedragen via druppeltjes, snot, slijm en speeksel.

In Nederland is de griep een van de belangrijkste redenen voor verzuim onder werknemers. Om het risico van zieke medewerkers te beperken en het risico op verspreiding (in bijvoorbeeld beroepsgroepen die veel in contact zijn met kwetsbare groepen mensen) te reduceren, kan worden gekozen voor een griepprik.

Reisvaccinatie

Prevent Vaccins biedt allerlei vaccins aan tegen ziekten die u tijdens uw reis kunt oplopen. Meer informatie over deze vaccins vindt u op deze pagina. 

Het vaccinatietraject

Het vaccinatietraject bestaat uit een aantal stappen. Het is voor ons van belang dat er een centraal contactpersoon binnen uw organisatie wordt aangewezen, waarmee wij snel en makkelijk contact kunnen leggen om zaken af te stemmen. Wij werken voor de vaccinaties met een online systeem genaamd VaccinatieNet. Dit systeem biedt de mogelijkheid om zaken als reminders, uitnodigingsbrieven in de vorm van QR-codes en de administratie online inzichtelijk te maken.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om gemiste vaccinaties in te halen?

Wij streven er naar om bij organisaties twee veegsessies in te plannen voor personen die de tweede- of derde hepatitis B vaccinatie of de titerbepaling hebben gemist. Heeft u de eerste vaccinatie gemist, dan kunt u deze ten tijde van de tweede vaccinatie inhalen en wanneer de derde vaccinatie wordt gemist, kan deze bij de reguliere bloedafname ingehaald worden. Het inhalen is alleen mogelijk wanneer de betreffende persoon de eerdere vaccinatie met een goede reden heeft gemist.

Mocht er na de veegrondes nog een vaccinatie zijn gemist, dan is het mogelijk om deze op een externe locatie in te halen.

Ik wil een prikaccident melden. Hoe doe ik dit?

Voor een prikaccident kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 023 524 7979.

Wat als de te vaccineren persoon een non responder blijkt te zijn?

In dat geval dient de persoon opnieuw gevaccineerd te worden, nadat dragerschap is uitgesloten.

Wat als de te vaccineren persoon een drager blijkt te zijn?

In dat geval zal er contact opgenomen worden met de betreffende persoon en de GGD van zijn of haar woonplaats. De client dient zelf contact op te nemen met de werkgever om te bespreken of de werkzaamheden of stage afgebroken dienen te worden. Doorgaans hoeft dit niet te gebeuren, mits de persoon wordt geïnstrueerd omtrent het betrachten van de nodige hygiëne om besmetting van een ander te voorkomen. Een drager heeft voorts als risicoloper van nature levenslange bescherming opgebouwd.

Geeft Prevent Vaccins ook voorlichting?

Ja, wij bieden de mogelijkheid om persoonlijke voorlichting te geven aan studenten/ werknemers en eventuele docenten of leidinggevenden inzake de vaccinatie, besmetting en risico’s van ziekten. Daarnaast stellen wij een PowerPoint presentatie en voorlichtingsmateriaal beschikbaar over de vaccinaties.