Alles over hepatitis B vaccinatie

Je kind heeft gekozen voor een studie in het domein Zorg of Welzijn. Hij/zij wordt opgeleid tot een professional in dat domein. Door de aard van de werkzaamheden die hij/zij gaat verrichten loopt hij/zij kans om in contact te komen met het hepatitis B-virus en kan besmet raken. Vaccinatie zorgt ervoor dat de kans op besmetting weggenomen wordt.

Aan het begin van het studiejaar starten de vaccinaties op de opleiding die je kind volgt. De opleiding ontvangt hiervoor subsidie van de Overheid. De vaccinaties worden gewoon tijdens de lesuren gegeven op de locatie waar je kind les of colleges volgt.

Je zoon/dochter heeft zelf informatie ontvangen en misschien al met je gedeeld. Wij vinden het belangrijk dat ook ouders en verzorgers goed geïnformeerd worden en hun zoon/dochter helpen herinneren aan een vaccinatieafspraak of het invullen van gegevens.

Bekijk eerst het filmpje omdat daarin al heel veel wordt uitgelegd over hepatitis B: wat het is, wat de verschijnselen zijn, wat een vaccinatie doet en hoe je zoon/dochter de vaccinatie kan krijgen.

Lees daarna de tekst onder het filmpje. Daar hebben we alle belangrijke zaken nogmaals in het kort opgeschreven. Zodat je het eenvoudig terug kunt lezen.

Je zoon of dochter ontvangt van ons alle informatie over en tijdens het vaccinatietraject in de web app die ook in de film getoond wordt. In de web app staat ook de gezondheidsverklaring. Die moet voor de eerste vaccinatie ingevuld zijn. Indien je zoon/dochter bij het begin van het vaccinatietraject jonger is dan 16 jaar is een handtekening van jou als ouder/verzorger nodig. Daarom moet de gezondheidsverklaring in dat geval geprint en getekend te worden. Kinderen van de leeftijd van 16 jaar hebben recht op zelfbeschikking en hebben daarom geen handtekening van jou meer nodig. De gezondheidsverklaring kan je hier downloaden.

Wat is hepatitis B precies

Hepatitis B is een virusinfectie die leverfunctiestoornissen veroorzaakt. Men kan besmet raken met het virus doordat men in contact is geweest met bloed of andere lichaamsvochten van een besmet persoon (prik-, snij- en bijtongevallen) of tijdens onbeschermde seks. De eerste verschijnselen zijn een grieperig gevoel, misselijkheid, ernstige vermoeidheid. Na een tijdje gaan oogwit geel, urine bruin en ontlasting wit kleuren. Meestal lukt het om de ziekte binnen een half jaar te overwinnen maar soms lukt dat niet en blijft men drager van de ziekte. Dit leidt meestal tot een ongeneeslijke leverziekte. Als drager kan men ook een besmettingsbron zijn voor anderen waardoor soms bepaalde handelingen die kenmerkend zijn voor een beroepsgroep niet meer uitgevoerd mogen worden. Vaccinatie voorkomt een besmetting.

Wie moet er gevaccineerd worden en waarom

Iedereen die door de aard van zijn (toekomstige) werkzaamheden risico loopt om in aanraking te komen met het virus krijgt het advies een vaccinatietraject te volgen. Om zichzelf én anderen te beschermen.

Verhoogd risico loop je o.a. in de onderstaande situaties

 • Contact met bloed of lichaamsvloeistoffen met niet-intacte huid (kloofjes, wondjes)
 • Spatten of contact met deze vloeistoffen op slijmvliezen
 • Contact van lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon door snij-, bijt- en prikongevallen
 • Mond-op-mondbeademing zonder tube.

Stagebedrijven stellen een hepatitis B-vaccinatie bijna altijd verplicht. Geen vaccinatie betekent dus heel vaak: geen stage!

Het vaccinatietraject – Regulier of Versneld

Wij volgen de protocollen van het RIVM/LCR dus ook het aanbevolen vaccinatieschema.

Het schema bestaat uit 3 vaccinaties en een bloedafname.

 1. Vaccinatie 1 op een gekozen tijdstip
 2. Vaccinatie 2: 1 maand na de eerste vaccinatie
 3. Vaccinatie 3: 5 maanden na de tweede vaccinatie
 4. Bloedafname: 4-8 weken na de laatste vaccinatie

Het traject duurt dus bijna het gehele eerste studiejaar.

In eerste jaar al op stage

Het komt soms voor dat een student al in het eerste jaar stage gaat lopen én dat het stagebedrijf wil dat een stagiair dan al bescherm is. Het gaat hier dan om studenten die risicovormende handelingen gaan uitvoeren tijdens de stage. Dat lukt niet met het hierboven staande schema maar daar is ook een oplossing voor. De student loopt dan een: versneld traject: Er worden eerste 3 vaccinaties met een interval van een maand gegeven waarna een bloedafname volgt. Na 6-12 maanden volgen een 4e vaccinatie en een 2e bloedafname. Dit versnelde traject zorgt ervoor dat een student al in de tweede helft van het eerste studiejaar kortdurend beschermd is en stage kan lopen. Een langdurige bescherming treedt pas op na de 4e vaccinatie. Een student hoeft niet zelf te bepalen welk traject hij/zij gaat volgen. Opleidingen en stagebedrijven hebben daar afspraken over gemaakt en die afspraken zijn bij ons bekend.

Bescherming na vaccinatie

Uit het bloed dat na de vaccinaties wordt afgenomen wordt in een laboratorium een antistoftiter bepaald. De antistoftiter is bepaling waaruit de mate van bescherming blijkt.

Voor bijna iedereen is een antistoftiter van > 10 U/l voldoende voor een levenslange bescherming.

Voor slecht een paar groepen is dit echter niet voldoende. In deze groep zitten o.a. tandartsen, -assistenten, verloskundigen, chirurgen. Zij voeren handelingen uit in lichaamsholten van mensen waarbij hun vingers niet altijd te zien zijn. Zij zouden, terwijl de vingers niet zichtbaar door gebruik van scherpe voorwerpen een cliënt kunnen besmetten. Zij vormen een risico voor patiënten/cliënten en worden daarom risicovormers genoemd. Voor deze risicovormers geldt dat de antistoftiter > 100 U/l moet zijn.

Als je zoon/dochter beschermd is na vaccinatie krijg hij/zij daar bericht van in de webapp. Het vaccinatiebewijs is altijd te downloaden en te versturen naar stagebedrijven.

Niet (volledig) beschermd na vaccinatie

Het kan voorkomen dat men toch niet beschermd is terwijl alle vaccinaties gegeven zijn. In dat geval schrijft het protocol van de LCR voor wat de vervolgacties zijn. Dat kan zijn dat er opnieuw een traject gevolgd moet worden maar ook dat er nog een bloedbepaling nodig is of nog iets anders. Dat verschilt per mens, hangt af van de hoogte van de antistoftiter en soms ook van de medische voorgeschiedenis.

Eerdere vaccinaties

Het kan zijn dat je kind al eerder tijdens een andere opleiding of voor een vakantie geheel of gedeeltelijk gevaccineerd is tegen hepatitis B. Dan gaan we niet weer helemaal opnieuw vaccineren maar kijken welke acties nog nodig zijn om een aantoonbare beschermende titer te kunnen genereren zodat de stage niet in de knel komt.

Als je kind bijvoorbeeld voor een vakantie door de GGD gevaccineerd is tegen hepatitis B en te horen heeft gekregen dat hij/zij levenslang beschermd is, trekken wij dat niet in twijfel.  Er is alleen geen aantoonbaar bewijs omdat er nooit een bloedafname gedaan is. En dat is wat stagebedrijven graag willen. Wanneer wij in dit geval het advies geven om toch een extra vaccinatie te gaan halen is dat niet omdat wij menen dat je kind niet beschermd is maar om de antistoftiter in het bloed aantoonbaar te maken. In de bloedafname die wij na een maand doen is die titer dan hoogstwaarschijnlijk wel aan te tonen.

Soms laten we de extra (booster)vaccinatie achterwege en doen we eerst een bloedafname om te bepalen of de titer nog aan te tonen is. Maar dat hangt af van de tijd die verstreken is tussen de laatste vaccinatie en de start van het traject op de opleiding. Het protocol schrijft voor dat die tijd niet langer mag zijn dan ongeveer 1 jaar.

Laat je zoon/dochter als je denkt dat het al gevaccineerd is met de bewijzen naar het vaccinatiespreekuur komen. De verpleegkundige kan precies vertellen welke stappen nog nodig zijn. Of mail de bewijzen naar administratie@mediprevent.nl onder vermelding van naam en geboortedatum van je zoon/dochter en naam van de opleiding. Wij maken dan het dossier van tevoren compleet.

  Het vaccin

  Het vaccin dat wij gebruiken om te vaccineren is een vaccin waar geen virusdeeltjes zijn toegevoegd. Men kan dus niet ziek worden van de vaccinatie. Het vaccin bootst een virus na: het lichaam denkt dat er een besmetting met hepatitis B is en gaat direct antistoffen aanmaken.

  Het vaccin dat wij gebruiken is een mild goed verdraagbaar vaccin. Maar zoals na iedere vaccinatie bestaat de kans op een licht reactie als: rode plek op de arm, warme arm en stijfheid. Dit is niet erg. Deze verschijnselen verdwijnen binnen 48 uur meestal.

  MediPrevent en PreventVaccins

  Het hepatitis B vaccinatieprogramma wordt via de onderwijsinstellingen door MediPrevent verzorgd. PreventVaccins is de dochteronderneming van MediPrevent. Prevent is een door het ministerie/LCR erkend centrum voor reizigersadvisering en vaccinatie en gevestigd in Haarlem. PreventVaccins is aangesloten bij het LCR (Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) en bij de uitvoering worden de kwaliteitseisen,  richtlijnen en protocollen van het LCR gehanteerd. PreventVaccins is een officieel LCR erkend vaccinatiebureau dat gespecialiseerd is in vaccinatie op locatie. Voor medische vragen kun je Mediprevent en PreventVaccins bereiken op telefoonnummer 023-5247979.

   

  Veel gestelde vragen

  Hoe kan mijn kind meedoen?

  Je kind wordt door de school bij ons aangemeld als hij of zij een opleiding volgt waarbij vaccinatie tegen hepatitis B nodig is of wordt aangeraden.

  Mijn kind is minderjarig, moet ik geen toestemming geven?

  Indien de leerling jonger dan 16 jaar is dienen ook de ouders/verzorgers/voogd hun handtekening te zetten op de gezondheidsverklaring, waarmee zij zich akkoord verklaren met vaccinatie. Deze gezondheidsverklaring dient dat geprint en ondertekend ingeleverd te worden voor vaccinatie bij de verpleegkundige tijdens de eerste vaccinatieafspraak.

  Hoe weet ik wanneer mijn kind een vaccinatie krijgt?

  Op basis van het schema wat nodig is voor het hepatitis B vaccinatieprogramma wordt in overleg met de school een aantal vaccinatierondes gepland. Je kind krijgt voor iedere ronde een uitnodiging via zijn of haar studentenmailadres toegestuurd. In deze uitnodiging staat hoe je kind kan inloggen in onze PreventVaccins web-app om alle details te weten te komen.

  Wat is de PreventVaccins web-app?

  De web-app van PreventVaccins is een beveiligde omgeving waar je kind met het studenten mailadres, dat wij van school hebben ontvangen, kan inloggen. In deze omgeving staan de persoons- en contactgegevens, de uitnodiging voor de vaccinatieronde, de gezondheidsverklaring en vragenlijst die je kind dient in te vullen voor de vaccinatie. Je kind geeft daar ook toestemming voor het verwerken van jouw gegevens.

  Na de eerste vaccinatie staat in deze web-app ook de vaccinatiehistorie en kan je kind ook de vaccinatieverklaring downloaden of met iemand anders delen. Bijvoorbeeld met het stagebedrijf. Niemand anders kan bij de gegevens komen. Ook school of het stage bedrijf kan de gegevens in de web-app niet benaderen.

  Mijn kind heeft geen uitnodiging in de mail ontvangen. Wat moet ik doen?

  Controleer de spam folder of ongewenste mail folder. Staat de mail daar ook niet vraag dan bij de administratie van school of je kind is aangemeld.

  Hoe ziet een versneld traject eruit?

  In het versnelde traject worden vaccinaties gegeven op tijdstip 0,1, 2 maanden, in maand 3 volgt de 1e titerbepaling, 6 maanden na vaccinatie 3 wordt nog een 4e vaccinatie gegeven en volgt een maand later soms een tweede bloedafname.

  Waarom zou je kind een versneld traject volgen?

  Het is soms nodig dat een persoon snel beschermd is voor stage of andere situaties. Na 3 vaccinaties en een bloedafname in een versneld traject wordt een bescherming voor een korte periode opgebouwd. Langdurige bescherming is er pas na de 4e vaccinatie.

  Hoe lang moet er tussen covidvaccinaties en hepatitis B-vaccinaties zitten

  Er dient minimaal 7 dagen tussen de vaccinaties te zitten. Voor dit interval is gekozen omdat dan bij eventuele bijwerkingen bepaald kan worden van welk vaccin dit kan zijn.

  Mag je gevaccineerd worden tegen hepatitis B als je zwanger bent?

  Er is geen nadelig gevolg voor de foetus te verwachten als er tijdens de zwangerschap hepatitis B-vaccinatie gegeven wordt.

  Wat is een non-responder?

  Een non-responder is iemand die niet voldoende antistoffen aanmaakt na vaccinatie.

  Als je kind non-responder is heeft dat dan gevolgen voor de opleiding?

  Dat hoeft niet, maar kan in enkele gevallen wel, zeker als je kind een opleiding volgt voor een risicovormend beroep.

  Wat is het verschil tussen een risicovormer en een risicoloper?

  Een risicoloper loopt door de aard van zijn werkzaamheden kans om besmet te worden, een risicovormer loopt risico maar vormt omdat hij risicovolle handelingen verricht ook risico. Risicovolle handelingen zijn handelingen die in een lichaamsholte plaatshebben waarbij de vingertoppen niet zichtbaar zijn.

  Prikangst?

  Onze verpleegkundigen krijgen regelmatig te maken met studenten met prikangst en kunnen daar goed mee omgaan. Maar prikangst is naar en we snappen dat het niet helpt als je in een rij met medestudenten moet staan voordat je aan de beurt bent.

  Meld prikangst van tevoren bij ons administratie@mediprevent.nl of bij de contactpersoon van je opleiding en we zoeken samen een oplossing. Je kunt bijvoorbeeld een kwartiertje voor de start van het spreekuur komen zodat je meteen kan doorlopen. In sommige gevallen kunnen we ook een afspraak maken op een van onze locaties.

  Als je ons mailt vermeld dan naam, geboortedatum en datum en tijd van de afspraak op de opleiding.