Swab of prik?

 

Wij bieden beide testvarianten aan, zowel een neus- en keelswab als een bloedtest. Wij garanderen u de best mogelijke zekerheid van de testen. Lees hieronder meer over de procedure of vraag direct een test aan. 

 

Coronatest aanvragen

Hoe werkt het?

Er zijn twee verschillende testen mogelijk:

Test door een swab

Met een neus- en keelswab wordt met speciale wattenstaafjes door onze verpleegkundigen diep in je neus-keelgebied geveegd. Dit kunt u niet zelf. In het laboratorium worden de watjes met het slijm uit de keel en neus in een machine, het zogenaamde PCR-apparaat gedaan. Het apparaat analyseert het materiaal op aanwezigheid van het corona virus. Wij noemen dit de RT-PCR SARS-CoV-2 test. In deze test meten we actieve virusstoffen die de mate van uw mogelijke besmetting bepalen.

Voor deze test dient u minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn. Na het verdwijnen van de klachten kan het virus met PCR nog aantoonbaar blijven in zowel de keel (7-14 dagen) als feces (4-5 weken).

 

Test door bloedafname

Met een bloedafname (minimaal 2 ml) wordt onderzocht of u corona-antistoffen/ antilichamen in uw bloed heeft. Wij noemen dit de Anti-SARS-CoV-2-ELISA test.

In deze test worden twee soorten antistoffen getest, waaruit blijkt wat de actuele stand is van de antistoffen (IgA) en of antilichamen (IgG) in uw bloed. IgA stoffen ontstaan als eerste en IgG antilichamen ontstaan later in de infectie. Een zeer gevoelige test die resultaten tussen de 89 en 100% zekerheid vaststelt, zodat er geen onterecht gevoel van veiligheid hoeft te ontstaan.

Hoe betrouwbaar is deze test?

Vanaf 14 dagen na het optreden van de symptomen kan een gevoeligheid van 100% worden aangetoond met het gecombineerde gebruik van de Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA) en (IgG). Met de Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) alleen wordt een gevoeligheid van 80% bereikt.

De specificiteit is >98,5%. Dit betekent dat cliënten met andere ziekten en gezonde bloeddonoren heel precies onderscheiden kunnen worden van cliënten met het COVID-19 virus.

Deze testen zijn goedgekeurd door het Robert Koch-Institut. Een onafhankelijke hogere federale autoriteit voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten in Duitsland. Als openbaar gezondheidsinstituut richt het zich op de gezondheid van de gehele bevolking en is het een centrale onderzoeksinstelling van de Bondsrepubliek Duitsland.

Waarom geen sneltest of zelftest?

Sneltests of zelftest die nu ook verkrijgbaar zijn hebben enkele technische beperkingen, zoals beperkingen in gevoeligheid of specificiteit. Zo is de gevoeligheid van deze tests voor de detectie van antilichamen in verschillende media door deskundigen geciteerd op ongeveer 30%. 

Het RIVM schrijft: “Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar COVID-19 zelftesten die voor thuisgebruik worden aangeboden. Dit zijn geen zelftesten, maar zogenaamde sneltesten. Tot nog toe is de kwaliteit van deze sneltesten nog onvoldoende om bij individuele patiënten te testen of om deze thuis te gebruiken. De uitslagen zijn niet betrouwbaar. Gebruikers kunnen onnodig ongerust worden of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je een ziekte hebt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een bevoegde instantie.”

Deze lage detectie leidt dus tot herhaaltesten die wij graag willen voorkomen. Om deze reden hebben wij besloten om geen snelle tests aan te bieden voor het opsporen van corona-antilichamen maar gebruik te maken van de duurdere maar betere Anti-SARS-CoV-2-ELISA test.

Wie voert de test uit?

Onze getrainde en BIG-geregistreerde verpleegkundigen voeren de testen professioneel en veilig uit. Afhankelijk van het aantal personen dat moet worden getest komt er minimaal 1 verpleegkundige en 1 administratief assistent bij u op locatie. Zij dragen voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen zoals hoofdbedekking, bril, mondkapje, beschermende kleding en handschoenen. Zij voeren de test(en) snel en vakkundig uit. Het materiaal (bloed en/of wattenstaafjes) van de test wordt verstuurd naar het geaccrediteerde laboratorium. Daar wordt het bloed en/of de wattenstaafjes onder zorgvuldige procedures onderzocht en de uitslag aan PreventVaccins gecommuniceerd. Wij communiceren vervolgens de uitslag aan uw medewerker door middel van ons digitale platform waarop uw medewerker veilig kan inloggen. Alle communicatie wordt digitaal en anoniem verwerkt.

Corona serologische test uitslag

Hoe leest u de uitslag?

igA en igG onder de 0,8

Er zijn geen antilichamen of een zeer beperkte hoeveelheid antilichamen aanwezig op het moment van testen. Dit betekent dat u op het moment van testen hoogstwaarschijnlijk geen aan Sars gerelateerd virus had of gehad hebt, en dus ook geen Corona.

igA onder de 0,8 en igG boven de 1,1

Wanneer de gemeten waarde igA onder de 0,8 ligt, maar de igG waarde boven de 1,1 indiceert dit een mogelijke voorbije infectie met een aan Sars gerelateerd virus. Dit zou Corona kunnen zijn geweest. Omdat de igA waarde onder de 0,8 ligt is er geen besmettingsgevaar en is de infectie ruimschoots voorbij.

igA en igG boven de 1,1

Wanneer de gemeten waarde igA en de gemeten waarde igG boven de 1,1 ligt indiceert dit een florerende infectie. Dit betekent dat u Corona hebt of gehad hebt. Het kan zijn dat de infectie op zijn retour is maar het kan ook betekenen dat deze nog aanwezig is. De infectie is enige tijd geleden gestart wat te zien is aan het feit dat de igG waarde boven de 1,1 ligt. Om uitsluitsel te geven of de infectie dusdanig op zijn retour is dat u anderen niet meer kunt infecteren is een tweede test nodig. In deze tweede test zou de igA waarde lager moeten zijn.

Wanneer dit uw test uitslag is, is het advies vanuit PreventVaccins om een tweede bloedafname en serologische test af te laten nemen. Hiertoe kunt u contact opnemen met PreventVaccins. Het telefoonnummer is 023-524 7979.

igA boven de 1,1 en igG onder de 0,8

Wanneer de gemeten waarde igA boven de 1,1 ligt, maar de igG waarde onder de 0,8 indiceert dit een mogelijke vroegtijdige infectie met een aan Sars gerelateerd virus. Dit zou Corona kunnen zijn. Wanneer dit uw test uitslag is, is het advies vanuit PreventVaccins om een PCR test af te laten nemen. Hiertoe kunt u  contact opnemen met PreventVaccins. Het telefoonnummer is 023-524 7979.

igA tussen de 0,8 en 1,1 igG onder de 0,8

Wanneer de gemeten waarde igA tussen de 0,8 en 1,1 ligt, maar de igG waarde onder de 0,8 indiceert dit een mogelijke vroegtijdige infectie met een aan Sars gerelateerd virus. Dit zou Corona kunnen zijn. Wanneer dit uw test uitslag is, is het advies vanuit PreventVaccins om een PCR test af te laten nemen. Hiertoe kunt u contact opnemen met PreventVaccins. Het telefoonnummer is 023-524 7979.

De afgenomen testmaterialen worden na het bekend worden van de testresultaten binnen 30 dagen vernietigd door het laboratorium. Uw gegevens worden nadat wij de testresultaten aan u hebben doorgegeven binnen onze onderneming gearchiveerd en 10 jaar bewaard.

Ons bedrijf en onze samenwerkingspartner, het geaccrediteerde laboratorium, waarborgt de privacy van alle gegevens volgens de AVG-richtlijnen die op onze website zijn terug te vinden. Wij willen u er tenslotte op wijzen dat het laboratorium het recht heeft de uitslagen beschikbaar te stellen aan het RIVM en lokale GGD. Uiteraard wordt dit altijd anoniem gedaan, binnen de door de wetgeving, toegestane regels en enkel ten behoeve van de volksgezondheid.