Privacyverklaring

PreventVaccins verzamelt persoonsgegevens van klanten voor de uitoefening van haar dienstverlening. Door het streven naar een optimale kwaliteit van dienstverlening is registratie van persoonsgegevens met betrekking tot onder andere uw gezondheid hierbij een voorwaarde. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). PreventVaccins hanteert een intern privacy beleid.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

• Voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant.
• Voor het uitvoeren van diagnostiek.
• Voor het uitvoeren van vaccinaties en het opmaken van recepten.
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses.

Welke gegevens worden vastgelegd en bewaard?

1. NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, geboortedatum)
2. Financiële gegevens (factuurstatus, betaler, zorgverzekeraar)
3. Afspraakgegevens (datum, locatie, tijdstip)
4. Gezondheidsverklaring
5. Vaccinatieadvies
6. Uw acceptatie van advies

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Met deze gegevens zullen wij – in overeenstemming met de daarvoor geldende regels – zorgvuldig omgaan.

Tekort aan vaccins

Ondanks de zorgvuldige procedure die PreventVaccins heeft ten aanzien van de voorraad van vaccins, kan het gebeuren dat een bepaald vaccin tijdelijk niet leverbaar/ beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van een productiefout of een tekort bij de fabrikant. PreventVaccins volgt te allen tijde de procedure van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). U wordt geïnformeerd via de website van PreventVaccins over het tekort aan vaccins. PreventVaccins is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade of letsel die als gevolg van vaccin tekort is ontstaan bij haar cliënten.

Bijzondere vaccins

Vaccineren bij PreventVaccins houdt in dat u gebruik kan maken van goede service en veiligheid van vaccineren op een van onze vestigingen. Vanzelfsprekend zorgt PreventVaccins voor voldoende voorraad. Echter zijn er bepaalde vaccins die op beperkte schaal worden geïndiceerd voor een reis. Dit zijn de bijzondere vaccinaties, zoals Rabiës, Japanse encefalitis, BMR, FMSE, Hib en pneumokokken. Mocht u van deze vaccinaties gebruik willen maken, is dat uiteraard mogelijk. U kunt dat bij het maken van uw afspraak en het invullen van uw gezondheidsverklaring kenbaar maken.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan – en het gebruik van – onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Wij maken onder andere gebruik van webanalyse tools.
PreventVaccins is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Uw rechten

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij willen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@preventvaccins.nl.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze privacyverklaring kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen, door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u dan ook aan deze tekst regelmatig te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PreventVaccins gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. PreventVaccins maakt gebruik van directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en indirecte cookies (zoals de DoubleClick-cookie) om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan uw website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan preventvaccins.nl geen cookies ontvangt.

PreventVaccins maakt gebruik van Remarketing van Google Analytics in online advertenties en campagnes. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website en om advertenties weer te geven op sites op internet. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Disclaimer

PreventVaccins zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De heer C. Ligthart. U kunt hem benaderen via het email adres: privacy@vaccinatiesopreis.nl, alsmede op het telefoonnummer: 023-5247979.