Gele koorts

Kunt u zich vaccineren tegen gele koorts?

Ja, er is een vaccinatie tegen gele koorts. De vaccinatie is zeer effectief, beschermt 10 jaar en kent weinig bijwerkingen, hoewel er als bijwerking koorts kan optreden. Voor een aantal tropische landen is het verplicht gevaccineerd te zijn tegen gele koorts en voor sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen (o.a. Suriname) is het niet verplicht, maar wordt het sterk aanbevolen.

Wat is gele koorts precies?

Gele koorts is een ernstige virusziekte die wordt overgedragen door muggen. Veertig procent van de mensen die gele koorts krijgen, overlijdt.

In welke gebieden komt gele koorts voor?

De ziekte komt vooral voor  in Zuid-Amerika en Afrika.

Hoe kunt u gele koorts oplopen?

Gele koorts wordt overgebracht door de steek van een besmette mug.

Wat voor symptomen brengt gele koorts met zich mee?

De volgende symptomen kunnen zich voordoen:  hoge koorts, misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn, onrust, geïrriteerdheid en obstipatie. In milde gevallen van de ziekte nemen de symptomen na een aantal dagen af, maar in  ernstige gevallen neemt de koorts aanvankelijk af, maar neemt daarna weer toe en stijgt na een aantal uur of dagen. Verdere symptomen van  ernstige gevallen zijn bloedingen, zwart braaksel, geelzucht, waardoor huid en ogen een gelige verkleuring krijgen en een slechte werking van diverse organen. Veertig procent van de mensen die de ziekte krijgt, overlijdt eraan.

Wat kunt u doen om gele koorts te voorkomen?

De gele koorts vaccinatie beschermt u gedurende 10 jaar tegen gele koorts. Bescherming tegen muggen wordt sterk aangeraden.

Klik hier voor meer informatie over gele koorts vaccinatie

Klik hier voor meer reistips