Vogelpest

Kunt u zich vaccineren tegen vogelpest?

Nee, er bestaat helaas geen vaccinatie tegen vogelpest.

Wat is vogelpest precies?

Vogelpest (of vogelgriep) is een dierenziekte die wordt veroorzaakt door een influenza A virus. De ziekte is vooral zeer besmettelijk voor watervogels en pluimvee. Vogelpest kan zeer gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor de mens, wanneer diegene al een menselijke griep onder de leden heeft. Het risico om vogelpest op reis op te lopen is te verwaarlozen. De belangrijkste reden voor de internationale belangstelling voor de vogelpest in Zuidoost-Azië was dat het griepvirus dat vogelpest veroorzaakt een influenza A virus is.

In welke gebieden komt er vogelpest voor?

Vogelpest komt voor  in een aantal landen in Zuidoost-Azië, zoals Thailand, Cambodja, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea, Hongkong. Vanaf december 2003 heerst daar al een vogelpest epidemie onder dieren.

Hoe kunt u vogelpest oplopen?

Door intensief contact met besmet pluimvee te hebben via besmette ontlasting van pluimvee en via kleine deeltjes ontlasting in de lucht kunt u vogelpest oplopen. Voor zover bekend hebben mensen elkaar nog nooit besmet. Het vogelpestvirus wordt wel gemakkelijk verspreid door mensen, bijvoorbeeld via een klein restje vogelpoep onder schoenen.

Wat voor symptomen brengt vogelpest met zich mee?

Vogelpest geeft bij mensen symptomen die kunnen variëren van mild tot heel ernstig. Soms bestaat de infectie alleen uit een lichte oogontsteking. In het ernstigste geval gaat het om een ziekte met snel oplopende koorts en tenminste één van de volgende symptomen: hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, spierpijn of hoofdpijn. De symptomen komen heel plotseling opzetten. Binnen twee tot drie uur voelt iemand zich echt heel ziek. Na besmetting kan het bij mensen zeven tot tien dagen duren voordat ze daadwerkelijk ziek worden. De zwaarste symptomen duren zeker vijf dagen.

Wat kunt u doen om vogelpest te voorkomen?

Door contact met pluimvee in risicogebieden te vermijden kunt u vogelpest proberen te voorkomen. Ook wordt aangeraden geslacht pluimvee altijd goed te koken of te bakken voor consumptie om zo besmetting te voorkomen.